Art pel Canvi Social


Amb els nostres projectes donem poder a les dones, els hi donem educació, feina i les ajudem a fer-se una vida millor.

Què fem?

Estem desenvolupant projectes de creativitat amb l’objectiu de potenciar a les comunitats locals a través de l’art, amb un enfocament especial en temes de la dona.


Rato Baltin Project

El Projecte Rato Baltin és un programa que consisteix en fotografia participativa, educació sexual i distribució de copes menstruals. Intentem erradicar el Chhaupadi al Nepal. Chhaupadi és una tradició/tabú que considera les dones i les nenes impures mentre menstruen, exposant-les a estereotips nocius.

Happy Women Project

Dirigit a vídues: és un centre de formació on les dones aprenen artesania i oficis diversos i es converteixen en autònomes. be artsy pot comprar i/o vendre la seva producció si així elles ho desitgen. Si s’obté guanys, els fons es reinvertiran al Projecte Rato Baltin.

EDUFEM

Aquest projecte parteix de la idea que, per cada any del sistema educatiu, pot retardar uns 2 anys l’edat en què les noies es casen. És en aquesta premissa que les mentores de Rato Baltin, que així ho desitgen, tenen accés a una beca que els permet viure i estudiar a Mangalsen. L’educació és realment important per trencar la cadena de la pobresa