Art pel Canvi Social


Amb els nostres projectes donem poder a les dones, els hi donem educació, feina i les ajudem a fer-se una vida millor.

Què fem?

Estem desenvolupant projectes de creativitat amb l’objectiu de potenciar a les comunitats locals a través de l’art, amb un enfocament especial en temes de la dona.


Rato Baltin Project

El Projecte Rato Baltin és un programa que consisteix en fotografia participativa, educació sexual i distribució de copes menstruals per erradicar Chhaupadi al Nepal. Chhaupadi és una tradició que considera les dones i les nenes impures mentre menstruen, exposant-les a estereotips nocius.

Happy Women Project

El Happy Women Project és un model de negoci d’empresa social per donar feina a noies i dones que viuen al remot oest del Nepal, que els ofereix l’oportunitat de guanyar ingressos per a la seva família i lluitar contra la pobresa i els tabús menstruals

EDUFEM

Aquest projecte es basa en la idea que, a les zones rurals del Nepal on opera be artsy, per cada any addicional que les noies joves romanen a l’escola, podem retardar la seva edat de casar-se en dos anys.