Art pel Canvi Social


be artsy empodera, educa, emancipa i dóna suport a les dones del Nepal millorant els seus nivells de vida.

Què fem?

L’associació be artsy promou l’art com a eina per al canvi social i empoderament, especialment entre les dones i nenes en comunitats desafavorides.


Rato Baltin Project

Descobreix el Projecte Rato Baltin al Nepal: fent servir la fotografia participativa i l’educació sexual, estem posant fi al Chhaupadi, una tradició que considera les dones impures durant la menstruació. Empoderem les dones mitjançant la seva pròpia imatge i coneixement, mentre distribuïm copes menstruals per una solució sostenible. Uneix-te a nosaltres per canviar destins i posar fi als estereotips nocius.

Happy Women Project

Un programa per a vídues que ofereix formació en diverses disciplines artesanals i oficis, capacitant-les per a l’autonomia. A través de “be artsy”, poden optar per vendre les seves creacions, contribuint al seu autososteniment. Els guanys, si n’hi ha, es reinverteixen al Projecte Rato Baltin, garantint un impacte durador.

EduFem

Aquest projecte es fonamenta en la idea que per cada any de durada dins l’escola, es pot endarrerir aproximadament uns 2 anys l’edat en què les noies decideixen contraure matrimoni. A partir d’aquesta premissa, les mentores de Rato Baltin tenen l’oportunitat de sol·licitar una beca que els permet viure i estudiar a Mangalsen, si així ho desitgen. Reconèixer la importància de l’educació és fonamental per trencar el cicle de la pobresa.

 
 
 

 

Happy Women of be artsy

Per aconseguir finançament per al projecte, a més de les contribucions de les persones associades, les empreses col·laboradores i les subvencions d’alguns ajuntaments pels quals estem molt agraïdes, hem iniciat una línia de productes solidaris, de manera voluntària, que intercanviem per donacions en mercats i fires.