cuaderno-de-artista-de-hernandez-pijuan (2)

Joan Hernandez Pijoan. Premi Nacional d'Arts Plàstiques el 1981, l’artista (1931-2005) va crear un Quadern d'Artista amb disset gouaches originals. D’aquest Quadern es va fer una carpeta d’artsta, limitada, de reprografies sobre paper ‘old mill’ blanc. La seva tècnica pictòrica, molt meditada i continguda, mostra en aquest conjunt d'obres una gran austeritat que dota els treballs d'una qualitat poètica extrema. Es venen individualment o bé la totalitat de la carpeta. Els fulls estan doblats, i cada obra és una part del full desplegat, o el full desplegat complet, i estan impreses per les dues cares. Un dells té certificat de compra en subhasta, en qualsevol cas totes poden ser acreditades. Full doblat: 40 x 30,5 cm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.